خمیر نقره

خمیر نقره

Silver Pastes

  • AG80AUTO و AG60AUTO

شرکت فراپویانایساتیس انواع خمیرهای نقره مورد مصرف در صنعت شیشه خودرو را تولید مینماید.
جدول زیر ویژگیهای اصلی و دادههای فنی این محصولات را شرح میدهد
.
مشخصات اعلامی مربوط به مواد استاندارد این شرکت می‌باشد،
شرکت فراپویان ایساتیس کاملا آماده است تا تغییراتی را به منظور برآورده کردن نیازهای متفاوت مشتریان به عمل آورد. خمیرهای ذیل با ویسکوزیته چاپ استاندارد عرضه میشوندبا این حال، تغییرات ویسکوزیته متناسب با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز میتواند صورت پذیرد.

Model 

Ag80AUTO 

Ag60AUTO

Silver Content (weight %) 

(80,0 ± 0,3) 

(60,0 + 0.3)

Viscosity (kcps) 

BrookField HB DVII , spindle  CP51 Shear rate 4.0 at 25 °C

(120,0 ± 20) 

(80,0 ± 20)

Fineness 

<15μm

Silk-screen 

175-250mesh stainless or PE screen are recommended , depending  on film thickness .

Print room conditions 

Temperature =25±2°C  

Humidity>50%

Leveling Time 

at room temperature ,2-3minutes

Drying 

150 – 180°C /3 minutes

firing range (°C) 

550 – 770°C /3 minutes

Film Thickness (before fired) 

15-20 μm 

10-15 μm

Film Thickness (after fired) 

8-15μm 

3-6 μm

Sheet resistivity (mΩ/sq. at fired film-thickness)

(2.8 ± 1) at 10μ

(8.1 ± 3) at 10μm

Adhesion ( N ) 

≥130 

≥110

Shelf Life 

6 months

Storage: 

5 – 25°C 

Do not refrigerate

لحیم کاری:  

هنگام لحیم کاری مستقیم بر روی سطح نقره، توصیه می گردد از یک آلیاژ لحیم نرم، حاوی فالکس و 2 ٪ تا 4 ٪ نقره استفاده گردد. 

به عنوان مثال:

Sn/Pb/Ag (62/36/2); (50/46/4)