گالری

هجدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر سورنا ستاری از شرکت فراپویان ایساتیس _ 1398

ارائه مقاله در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران
انتخاب پوستر مقاله به عنوان پوستر برتر کنگره - خرداد 1401

هم اندیشی مخترعان و مبتکران با رئیس پارک علم و فناوری در بنیاد نخبگان - 1401

نمایشگاه محصولات دانش بنیان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی