سنتز پربازده نانو پودر کربنات استرانسیم از سلستین به روش مکانوشیمیایی

سنتز پربازده نانو پودر کربنات استرانسیم از سلستین به روش مکانوشیمیایی

سنتز پربازده نانو پودر کربنات استرانسیم از سلستین به روش مکانوشیمیایی

نسترن دیانی، علی امیرارجمند، محسن نوری خضرآباد، سعید حسنی

چکیده

در این تحقیق، تبدیل ترکیب سلستین به کربنات استرانسیم به وسیله سنتز مکانوشیمیایی در آسیاب گلوله‌ای پر انرژی با استفاده از  Na2CO3 مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، کربنات استرانسیم جامد و محلول Na2SO4  پس از آسیا تر پودر سلستین و کربنات سدیم به دست آمد. فاز جامد با آب با دمای اتاق در فیلترپرس شسته شد. الگوهای پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوپودر  SrCO3 سنتز شده و با افزایش زمان آسیاب‌کاری تا 8 ساعت، درصد تبدیل افزایش یافته است. همچنین، از تحلیل ریتولد برای محاسبه نسبت SrCO3 و خصوصیات ساختاری نمونه‌های سنتز شده استفاده شده است. این نتیجه حاصل شد که سلستین اولیه با استفاده از آسیاب‌کاری با انرژی بالا بدون گرمایش همزمان، می‌تواند به کربنات استرانسیم با خلوص بیش از 98٪ تبدیل شود. زمان آسیاب‌کاری بهینه 4 ساعت تعیین شد که منجر به تشکیل نانوپودرهایی با اندازه ذرات میانگین حدود 90 نانومتر می‌شود. میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) ساختار نانومقیاس پودرهای سنتز شده را به وضوح نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: سلستین، کربنات استرانسیم، مکانوشیمیایی، آسیاب‌کاری، نانوپودر، سنتز

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *