مطالعه تاثیر استفاده از دولومیت، والستونیت و کلسیت به عنوان منابع مختلف CaO در ساخت پرسلان آنورتیتی

مطالعه تاثیر استفاده از دولومیت، والستونیت و کلسیت به عنوان منابع مختلف CaO در ساخت پرسلان آنورتیتی

چکیده

 پرسلان آنورتیتی با استفاده از بالکی، کوارتر، آلومینا، فلدسپار و سه منبع مختلف Cao به عنوان مواد اولیه تهیه گردید. تاثیر منابع Cao مانند دولومیت، ولاستونیت وکلسیت برخواص مکانیکی، حرارتی و زیبایی پرسلان آنورتیتی بررسی شده و مطالعات پراش پرتوی اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونیکی رویشی (SEM) نیز برای آنالیز فازی و آنالیز ریز ساختار انجام شد. آنورتیت به عنوان فاز اصلی در تمام نمونه ها که در دماهای مناسب پخته شده بودند (1200، 1215 و  1230) دیده شد. استحکام خمشی بیشینه‌ی (Mpa 110) در نمونه ی حاوی ولاستونیت به دست آمد که به طور عمده به ریز ساخت مطلوب نسبت داده شد. آنورتیت به عنوان تک فاز بلورین در نمونه حاوی کلسیت یافت شد و این نمونه پایین ترین ضریب انبساط حرارتی و بالاترین سفیدی را نشان داد که در ظاهر شبیه به چینی استخوانی بود.

واژه‌های کلیدی: پرسلان، آنورتیت، ولاستونیت، دولومیت، ریز ساختار

1 نظر
mhtb

بسیار مفید بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *