تهيه و بررسي فرمولاسيون لعاب كاشی كف تک پخت با استفاده از اكسيد استرانسيم با هدف كاهش مصرف اكسيد روی

تهیه و بررسی فرمولاسیون لعاب کاشی کف تک پخت با استفاده از اکسید استرانسیم با هدف کاهش مصرف اکسید روی

تهیه و بررسی فرمولاسیون لعاب کاشی کف تک پخت با استفاده از اکسید استرانسیم با هدف کاهش مصرف اکسید روی

نسترن دیانی، علی امیرارجمند

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف کاهش مصرف اکسید روی با اصلاح فرمولاسیون متداول لعاب شفاف کاشی کف (پخت سریع) با استفاده از اکسید استرانسیم صورت گرفت. لعاب‌ها در دو سیستم سرامیکی SiO2–Al2O3–CaO–MgO–K2O–B2O3–SrOوSiO2–Al2O3–CaO–MgO–B2O3–ZnO تهیه شدند. جهت مقایسه و ارزیابی محل اتصال بدنه و لعاب، سطح مقطع شکست نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و همچنین رفتار حرارتی هر دو لعاب با استفاده از میکروسکوپ حرارتی (HSM) مقایسه شد. تست‌های تکمیلی آنالیز فازی (XRD) لعاب فریت شده برای هر دو نمونه انجام شد. نتایج پژوهش مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 25 بود.

کلمات کلیدی: لعاب شفاف، اکسید روی، اکسید استرانسیم، کاشی تک پخت

1 نظر
Mhtb

بسیار مفید بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *